ÚVOD

Spoločnosť Lecturing už od roku 2007  pôsobí na slovenskom trhu v oblasti faktoring a forfaiting, poskytovania poradenských služieb, organizovanie školení a seminárov za účelom poskytovania odborne kvalifikovaných služieb predovšetkým podnikateľským subjektom. Naším poslaním je prostredníctvom nášho tímu prinášať nové myšlienky, zmysluplné riešenia a aplikovať ich do praxe. Snažíme sa nachádzať riešenia aj tam, kde to nie je jednoduché. Náš prístup ku klientom je založený na našej profesionalite, vzájomnej dôvere a zodpovednosti. Základom pri poskytovaní služieb musí byť naša vysoká odbornosť a jedinečnosť riešení, ktoré ponúkame.

Prečo s nami spolupracovať ?

Pracujeme so zanietením - každý projekt je pre nás novou výzvou.

 

Ukážeme Vám nové smery pre rozvoj organizácie. Naši klienti pôsobia v rôznorodom prostredí, a preto v záujme poskytnutia nadštandardných služieb sa snažíme pri komunikácií s každým klientom zisťovať jeho požiadavky a analyzovať jeho potreby na základe, ktorých navrhujeme riešenia a zabezpečujeme poskytnutie komplexnej služby pri realizácii potrieb občanov.

Komplexné poradenstvo pre klientov zakladáme na úzkej spolupráci medzi našou spoločnosťou a odborníkmi v jednotlivých oblastiach verejného obstarávania, grantové poradenstvo, manažérske poradenstvo, právne poradenstvo, pričom celkovú spoluprácu koordinujeme tak, aby sme klientovi poskytli globálne služby. Pri prieskume a potrebách trhu sme zistili nedostatočnú  informovanosť ohľadom využívania možností, ktoré sú ponúkané mestám a obciam.

Týmto Vás chceme osloviť našimi skúsenosťami a pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike a predovšetkým poskytovať lepšiu informovanosť pri využití možností poskytovania služieb občanom.

Poskytujeme poradenstvo, služby až po samotnú realizáciu projektov, ktoré napomáhajú pri modernizácii a lepšom fungovaní miest a obcí.

Naša spoločnosť vypracovala tematický materiál, v ktorom sú uvedené okruhy možného záujmu starostov miest.

© 2015 Lecturing s.r.o.