SLUŽBY

✓ Sprostredkovateľská a poradenská činnosť

✓ Organizovanie seminárov a školení

✓ Faktoring a forfaiting

✓ Verejné obstarávanie

✓ Poradenská činnosť v oblasti grantových projektov

✓ Prieskum trhu a verejnej mienky

© 2015 Lecturing s.r.o.