VEREJNÉ OSVETLENIE

Advokátska kancelária DUDÁŠ & partners, s.r.o.  úzko spolupracuje s našou spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb.

 

Prostredníctvom vlastných právnikov poskytuje advokátska kancelária kompletné právne poradenstvo, predovšetkým v hlavných odvetviach práva:

občianske, obchodné, konkurzné a reštrukturalizačné právo, pracovné právo, právo nehnuteľností
a developerské projekty,  pozemkové právo, správne právo, právo duševného vlastníctva.

 

Spolupráca s ďalšími odbornými subjektmi – exekútormi, notármi, prekladateľmi, dražobnou spoločnosťou a ďalšími, vďaka ktorým sme schopní zabezpečiť pre našich klientov komplexné
a kvalitné služby, je samozrejmosťou.

Právne poradenstvo

© 2015 Lecturing s.r.o.